Welkom op de website van de dorpsraad Velddriel


Welkom op de website van de dorpsraad Velddriel

Hier vind je informatie over alles wat de Stichting dorpsraad Velddriel, in samenwerking met, maar vooral voor de inwoners van Velddriel onderneemt. Op deze site lees je het laatste nieuws van alles wat er zich in en om Velddriel speelt op gebied van wonen, werken, verkeer, veiligheid, vermaak en nog veel meer. 

Wat doet de Dorpsraad?
Velddriel is een fijn dorp om in te wonen en te leven. Een goed woon- en leefklimaat is voor iedere inwoner van Velddriel belangrijk. Velddriel moet leefbaar zijn en blijven. De dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Velddriel en zo nodig hun de belangen behartigen bij de gemeente. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. De dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen burger en gemeente. 

Missie
Velddriel wil een vitaal en levendig dorp zijn binnen de gemeente Maasdriel met ruimte voor ondernemingszin en ontplooiing, veiligheid en leefbaarheid. In enkele kleurrijke woorden vormt dat de missie van de Velddrielse  dorpsraad. In feite is dit waar de dorpsraad voor staat en wil staan.Vanuit deze missie wil de dorpsraad zich de komende jaren sterk maken voor: Een dorp met een herkenbaar dorpscentrum en met behoud van een kerkelijk hart.

Wat is Velddriel?
- Een dorp,
Dat trots blijft op zijn eigen identiteit, maar vooral open staat voor samenwerking met omliggende dorpskernen.
- Een dorp,
Dat in alle opzichten een krachtig gastheer/vrouw wil zijn naar eigen inwoners en bezoekers van buitenaf.
- Een dorp,
Dat sterk blijft qua basisvoorzieningen en optimale leefbaarheid
- Een dorp,
Met een mooi buitengebied en dit wil uitstralen in de Bommelerwaard.

In feite zijn dit de stippen op de horizon, die de koers van de dorpsraad telkens bepalen. De dorpsraad wil deze visie de komende jaren op verschillende manieren ter hand nemen: plannen maken, aan de bel trekken en nauw samenwerken met de inwoners.

Wat doet de dorpsraad nog meer?
De Stichting dorpsraad Velddriel wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Het bestuur zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. Wil je weten waar de dorpsraad op dit moment mee bezig is? Kijk dan eens verder op onze website. 
Heb je vragen, een idee of wil je meedenken? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0418 63 21 62 en/of per e-mail info@dorpsraadvelddriel.nl

Wat kun je zelf doen?
Voel jij je ook betrokken met ons dorp en wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan nodigen wij je uit om onze vergadering eens bij te wonen. Wie weet raak ook jij enthousiast over het werk van de dorpsraad! Je bent van harte welkom! ps. Volg ons ook op Facebook! 

Nieuwsbrief


Vul hieronder uw naam en emailadres in, om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief.

Naam:
E-mailadres:
 


Het laatste nieuws

Gedenkboom Velddriel
10 december 2017

Net als vorig jaar staat van 8 december 2017 tot en met 7 januari 2018, een “Gedenkboom” op het Pastoor Dingsplein te Velddriel. 

8 december 2017
Kinderen van de Deken Wehmeijerschool hangen hun eigen gemaakte kerstbal in de “Gedenkboom”. De kinderen van alle klassen zullen vanaf 10.30 uur per klas naar de “Gedenkboom” komen om hun knutselwerk in de boom op te hangen. Ouders, overige familieleden, vrienden en buurtgenoten zijn natuurlijk ook welkom. 

10 december 2017
De verlichting van de “Gedenkboom” wordt na de R.K. Kerkdienst van 9.30 uur ontstoken.
Aansluitend gaan we samen genieten van een lekker kopje koffie of thee in de pastorie.
Vanaf 10.30 uur gaan de deuren open van dorpshuis De Boxhof voor een gezellige Kerstfair. De organisatie van de Kerstfair is in handen van Anja Sterk van Schoonheids- en pedicurepraktijk ‘t Laar. 

Kerstfair Boxhof
10 december 2017

Op zondag 10 december 2017 gaan om 10.30 uur de deuren van dorpshuis de Boxhof open voor de 2e Kerstfair. De organisatie is in handen van Anja Sterk van Schoonheids- en pedicurepraktijk ‘t Laar. 

De entree is gratis. U wordt verwelkomt met een heerlijk glaasje glühwijn. Ook is er weer een loterij met fantastische prijzen. 

 

Jaarvergadering Dorpsraad Velddriel
22 november 2017

Op de volgende pagina staat een kort verslag

Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering 2017 van de Dorpsraad. Het is weer een goed moment om u te laten zien wat wij het afgelopen jaar tot stand hebben gebracht. Ook willen wij de plannen ontvouwen, die voor komend jaar op stapel staan. John Leijdekkers zal een presentatie geven over de kracht van de dorpsschool.

Vanzelfsprekend willen wij ook weer kort stilstaan bij de vraag of onze belangenbehartiging voldoet aan uw wensen. Zoals elk jaar willen we graag ook deze avond weer nieuwe leden werven voor het bestuur. 

Kandidaten kunnen zich hiervoor aanmelden via het secretariaat, e-mailadres:info@dorpsraadvelddriel.nl info@dorpsraadvelddriel.nl.

Wij rekenen op uw belangstelling en komst.
Alleen SAMEN kunnen we ons dorp leefbaar houden.

 

Blčrfestijn
18 november 2017

Al weer voor de vierde keer wordt het Blèrfestijn in Velddriel gehouden.

Op zaterdag 18 november 2017 zullen diverse groepen uit Schumersdurp en Teskesdurp deelnemen aan dit festijn.

Waar moet u zijn: Dorpshuis de Boxhof
Hoelaat: zaal is open vanaf 20.30 uur

aanmelding kan nog steeds via BlerfestijnVelddriel@gmail.com